Organizații
fondatoare

Societatea Națională de Cruce Roșie din România este o organizație umanitară, membră a Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie, auxiliară autorității publice și abilitată prin lege să asigure asistenta umanitara in caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile.

Conform Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr. 139/1995 Art.1 și Statutului său, Crucea Roșie România este persoană juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial. Ea își desfășoară activitatea cu caracter umanitar, ca organizație de ajutor umanitar, auxiliară autorităților publice.

Legea nr. 524/2004, Art. 8. – „Societatea Națională de Cruce Roșie din România se bucură de protecția și de sprijinul statului și are, în calitate de organizație de utilitate publică, dreptul de a cere sprijinul tuturor autorităților publice, iar acestea au obligația de a-l acorda.”

Academia Europeană pentru Asistenți Medicali este facultatea care îți oferă un program de licență de 3 ani, cu specializarea de Asistent Medical Generalist, în care 75% din timpul dedicat învățării este practică.

Atât modelul educațional, cât și programa de studii sunt dezvoltate în parteneriat cu Coventry University, la inițiativa Rețelei REGINA MARIA.

Întregul program de licență este similar celui pe care îl urmează asistenții medicali din Marea Britanie pentru a obține această calificare.